Skip to content

แพ็คเกจ POS ที่เหมาะกับร้านอาหารที่เป็นร้านเดี่ยว

ราคาดังกล่าวคือค่าบริการซอฟต์แวร์ ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สมัครใช้งานแพ็คเกจรายปี จ่ายแค่ 10 เดือน (ฟรี 2 เดือน)

ShopCustomer

ฟีเจอร์แพ็คเกจ POS  

verified ระบบจัดการการสั่งอาหารด้วย QR code ของลูกค้า
verified ระบบจัดการการสั่งอาหารของพนักงาน
verified ระบบจัดการโต๊ะ ย้ายโต๊ะ/แยกโต๊ะ รวมโต๊ะ และยกเลิก
verified ระบบการจัดการบิล รวมบิล และ แยกบิล
verified ระบบการจัดการชำระเงินด้วยตัวเองผ่าน Counter Self and Service(พร้อมเพย์)
verified ระบบการจัดการการรับชำระเงินของพนักงาน เลือกชำระพร้อมกันหลายบิล หลายโต๊ะได้
verified ระบบจัดการการรับเงินโอนมัดจำ
verified ระบบการออกใบแจ้งหนี้
verified ระบบการออกบิลเงินสด
verified ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน(ออนไลน์/ออฟไลน์)
verified ระบบการออกใบกำกับภาษี
verified ระบบการจัดการโปรโมชั่นที่ผูกกับตัวสินค้า และ โปรโมชั่นท้ายบิล
verified ระบบการจัดการ Promotion card
verified ระบบการจัดการ Voucher card /Cash card
verified ระบบการจัดการสินค้า
verified ระบบการจัดการหมวดหมู่สินค้า
verified ระบบการจัดการคุณสมบัติอาหาร เช่น VEGAN, NO SUGAR , NO BEANS
verified ระบบการจัดการไกด์โน๊ต เช่น ระดับความเผ็ด, ระดับความสุก
verified ระบบการจัดการหน่วยสินค้า
verified ระบบการจัดการพื้นที่เตรียมอาหาร
verified ระบบการจัดการการได้รับค่าคอมของพนักงาน
verified ระบบการจัดการคลังสินค้า
verified จัดการการรับสินค้าเข้า
verified จัดการปรับสต็อก
verified ระบบการจัดการโต๊ะ
verified ระบบการจัดการโซนโต๊ะ
verified ระบบการจัดการการเปลียนสถานะโต๊ะ
verified รายงานยอดขาย
verified รายงานค่าคอมมิชชั่น
verified รายงานสต็อกสินค้า
verified ระบบการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและเซอร์วิสชาร์จ
verified ระบบการจัดการช่องทางการรับชำระ(เงินมัดจำ)
verified ระบบการจัดการข้อมูลบริษัท
verified ระบบการจัดการพนักงาน
verified ระบบการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน
verified ไม่สนับสนุน
verified คู่มือการใช้งาน
verified การฝึกอบรมการใช้งาน
verified ทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการโดยตรง